САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Інтелектуальна власність в національній інноваційній системі : Науково-аналітична доповідь / Любов Іванівна Федулова, Геннадій Олександрович Андрощук, Володимир Кирилович Хаустов ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 216 с. : табл., рис.

У науково-аналітичній доповіді виявлено та охарактеризовано сутність глобальних тенденцій у сфері інтелектуальної власності. Визначено тенденції створення та використання об’єктів промислової власності в Україні. Здійснено оцінку системи управління інтелектуальною власністю на макро- та регіональному рівні і виявлено та обґрунтовано тенденції її розвитку з урахуванням зарубіжного досвіду. Запропоновано комплекс методичних та організаційних заходів щодо посилення впливу держави на забезпечення ролі інтелектуальної власності як складової національної інноваційної системи.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Кількість завантажень :399