САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Фінансові ризики ведення бізнесу в Україні: сектор нефінансових корпорацій : колективна наукова доповідь / за ред. д.е.н. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ«Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2022. – 260 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/sr/309.pdf

ISBN 978-966-02-9900-9 (електронний ресурс)

У науковій доповіді досліджуються та аналізуються фінансові ризики ведення бізнесу у корпоративному секторі економіки України. Розроблено методичний підхід до оцінювання ризиків вкладення капіталу у підприємства сектора нефінансових корпорацій на основі ретроспективної фінансової інформації. Розглянуто підходи щодо оцінювання фінансових ризиків, засновані на концепції ESG. Розглянуто вплив макрофінансових чинників на систематичнускладову фінансових ризиків ведення бізнесу, фактори фінансових ризиків на мікрорівні, проаналізовано фактори виникнення кредитних та податкових ризиків. Поширення рейдерства в Україні розглянуто як один із ключових факторів високого рівня фінансових ризиків ведення бізнесу в Україні.
Для фахівців з питань корпоративних фінансів, вчених-економістів, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.