САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною : наук. доп. / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НААНУ Т.О. Осташко, д-ра екон. наук В.О. Точиліна ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув.” – К., 2013. – 98 с.

ISBN 978-966-02-6945-3

У доповіді розкриваються перспективи та аналізуються ризики від імплементації положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, спрямованих на досягнення мети поступової економічної інтеграції України в ЄС.

Для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.Кількість завантажень :373