САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Гриценко А.А., Кричевська Т.О. Середньострокова монетарна стратегія: зарубіжний досвід та основні засади формування в Україні / Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2006. – 144 с.

Досліджено генезис інституту і cформульовано методологічні основи побудови середньострокової монетарної стратегії, що пояснює суспільству цілі і поведінку центрального банку щодо їх досягнення. Узагальнено міжнародний досвід запровадження монетарних стратегій стосовно визначення цілей, механізмів реалізації монетарної влади, врахування особливостей розвитку національних економік, характеристик монетарних устроїв, ієрархії кількісних параметрів монетарної політики, способів комунікації центрального банку з суспільством. Обґрунтовано необхідність та основні положення середньострокової монетарної стратегії України на 2007–2009 роки. На основі аналізу монетарних та інституційних процесів запропоновано кількісні середньострокові орієнтири та способи розв’язання суперечностей щодо ієрархії параметрів монетарної політики Національного банку України, шляхи удосконалення інструментів комунікації НБУ з громадськістю.Кількість завантажень :360