САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків : у 4-х частинах / НАН України, ДУ« Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2020. Частина 2 : Торговельна політика: перспективи участі України в ініціативі «Один пояс, один шлях» / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НААН України Т.О. Осташко ; НАН України; ДУ« Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2020. – 334 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/326.pdf ISBN 978-966-02-9302-1 (електронне видання)

ISBN 978-966-02-9300-7 (загальний, електронне видання) ISBN 978-966-02-9302-1 (Ч. 2, електронне видання)

У монографії представлено результати дослідження торговельної і промислової політики України в межах ініціативи уряду Китаю «Один пояс, один шлях». Досліджено перспективи й оцінено ризики для розвитку вітчизняної зовнішньої торгівлі, промисловості, сільського господарства від лібералізації торговельних режимів з Китаєм, залучення китайських інвестицій у промисловість і сільське господарство, співробітництва в інноваційній сфері.
Видання є частиною загальної праці у 4 частинах за результатами науково-дослідної роботи «Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків», яка виконувалася науковим колективом ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України упродовж 2018–2019 рр. (№ держреєстрації 0118U007329).
Монографія може бути корисною для працівників державних органів управління, бізнесу, науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.

-->