Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Наукові збірники


Розширений пошук V
2020 рік

Проблеми та перспективи забезпечення стійкості фінансової системи України: зовнішні та внутрішні аспекти

Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячено проблемам та перспективам розвитку фінансової політики України; систематизації умов, факторів та критеріїв ефективності державного регулювання банківської системи; перезавантаженню банківської системи України в контексті створення стабілізаційних механізмів Більше

2019 рік

Геоекономічні виклики для країн G7

Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячено дослідженню впливу країн АСЕАН на G7; сучасним валютно-фінансовим, інвестиційним викликам для G7 Більше

Убережемо сільськогосподарські землі в руках українських хліборобів

У науковому виданні зібрано тези доповідей учасників круглого столу в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (23 жовтня 2019 р Більше

The financial and economic potential of successful cooperation between Ukraine and China in the context of "One Belt, One Road Initiative"

The Collection of Scientific Works is devoted to the study of financial and economic potential of Ukraine and China from the initiative "One belt, one way Більше

Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України

Монографічний збірник присвячено обґрунтуванню необхідних змін у соціально-класовому структуруванні суспільства та системі економічної освіти з метою приведення їх у відповідність до вимог реконструктивного розвитку економіки Більше

Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС

Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячений ідентифікації якісних поступальних змін фінансових інститутів ЄС (фіскальних інститутів, інститутів банківської системи, фондового і страхового ринків); аналізу і прогнозам впливу поточного та перспективного фінансового регулювання в ЄС на систему фінансових інститутів в Україні; розробленню пропозицій щодо модернізації національних фінансових інститутів з урахуванням необхідності їх наближення до стандартів ЄС Більше

2018 рік

Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України

Збірник матеріалів круглого столу «Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України», що відбувся в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 22 листопада 2018 р Більше

Стратегії взаємодії МВФ та України

Матеріали міжнародного наукового семінару присвячено дослідженню стратегій взаємодії МВФ та України Більше

Розвиток співробітництва України із СОТ

Матеріали міжнародного круглого столу присвячено 10-річчю співробітництва України та СОТ, дослідженню ролі СОТ у сучасних відносинах між країнами ЄС Більше

2017 рік

Механізми реконструктивного економічного розвитку та соціальні критерії їх ефективності

У статтях монографічного збірника розкрито зміст загальних та локальних механізмів форму-вання реконструктивного типу економічного розвитку, досліджено особливості співвідношення економічної ефективності і соціальної справедливості Більше

2016 рік

Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями, ефективність і соціальна справедливість

Розкрито зміст реконструктивного типу економічного розвитку, основні напрями його формування, співвідношення економічної ефективності і соціальної справедливості Більше

Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу

Збірник матеріалів круглого столу «Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу», що відбувся в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 1 грудня 2016 р Більше

------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English