САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Швець С.М. Короткострокове прогнозування валової доданої вартості : монографія / С.М. Швець ; НАН України, ДУ Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2013. – 136 с. : табл., рис. ISBN 978-966-02-6999-6

ISBN 978-966-02-6999-6


Проведено дослідження методів і моделей короткострокового прогнозування у площині еволюції теоретичних підходів та економіко-математичного апарату. Розроблено методичний підхід до побудови короткострокової моделі прогнозування валової доданої вартості на основі використання багатофакторного моделювання і виробничої функції у поєднанні з елементами параметричного аналізу. Подано аналіз та розроблено прогноз розвитку промисловості України на 2013–2014 рр.
Для науковців, державних службовців, фахівців у галузі моделювання та прогнозування, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 20,00 грн без ПДВ
Продано
-->