САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Інституціональне забезпечення функціонування виробничої інфраструктури України : колективна монографія / за ред. О.І. Никифорук ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2021.– 400 с. ; 12 табл., 33 рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/352.pdf

ISBN 978-966-02-9694-7 (електронне видання)

У монографії обґрунтовано методологічні та практичні підходи щодо дослідження інституціонального забезпечення функціонування та розвитку виробничої інфраструктури України. Дано оцінку стану та проблем інституціонального забезпечення функціонування виробничої інфраструктури для забезпечення сталого економічного розвитку в контексті інтеграційних процесів. Обґрунтовано пріоритети інституціонального забезпечення функціонування секторів виробничої інфраструктури, а саме: транспорту і зв’язку, енергозабезпечуючих секторів та електропостачання як фактора стабільного розвитку економіки та підвищення її ефективності.
Для науковців, працівників державних органів управління та зацікавлених практиків.

-->