THIS WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION

Our journals


Our projects
Link
Our partners


Про досвід «дива на річці Хан» для України

Continue Reading

ЕКО-номіка проти екоциду

Continue Reading

ХХХІІІ читання академіка В.І. Вернадського: зміцнення наукового підґрунтя незалежності України

Continue Reading

Повоєнне відновлення України: місце і нова роль банківської системи

Continue Reading

Платні публікації замість наукових досліджень?

Continue Reading

Кластеризація як форма реалізації розробок академічних установ

Continue Reading

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

Continue Reading

Перший виступ на засіданні Президії НАН – успішний

Continue Reading

Менеджер із досліджень – важлива професія для дослідницького простору Європи

Continue Reading

Воєнні шоки та соцієтальні трансформації

Continue Reading
-->