САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України : матеріали круглого столу (Київ, 22 листопада 2018 р.). Наукова редакція д.е.н. Небрат В. В. / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України» – Електрон. дані. – К., 2018. – 106 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/8.pdf

ISBN 978-966-02-8754-9 (електронне видання)


Збірник матеріалів круглого столу «Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України», що відбувся в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 22 листопада 2018 р., укладено за тезами доповідей, присвячених актуальним питанням історії, сьогодення та перспектив розвитку економічних досліджень в НАН України.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, всіх зацікавлених.-->