САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Стратегії взаємодії МВФ та України : матеріали міжнародного наукового семінару / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 61 с. – Режим доступу :

ISBN 978-966-02-8755-6 (електронне видання)


Матеріали міжнародного наукового семінару присвячено дослідженню стратегій взаємодії МВФ та України. Проаналізовано існуючі проблеми у сфері взаємодії МВФ та України, Грузії, Казахстану та запропонованj шляхи їх стабілізації. Сформульовано нові ідеї та підходи щодо співпраці України з МВФ на сучасному етапі розвитку.-->