САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Розвиток співробітництва України із СОТ : матеріали міжнародного круглого столу / відп. ред. О.О. Борзенко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 68 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/4.pdf

ISBN 978-966-02-8451-7


Матеріали міжнародного круглого столу присвячено 10-річчю співробітництва України та СОТ, дослідженню ролі СОТ у сучасних відносинах між країнами ЄС. Проаналізовано секторальні аспекти розвитку співробітництва України із СОТ. Висвітлено сучасні проблеми субсидування різних галузей промисловості та сільського господарства та їх вплив на державний бюджет. Визначено позитивні результати та невирішені проблеми систем держзакупівель на електронних платформах(«Prozorro» та інші).-->