САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Розвиток в Україні досліджень в галузі міжнародної економіки : збірник наукових тез доповідей дискусійної платформи 28 вересня 2021 р. / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 127 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/20.pdf

ISBN 978-966-02-9757-9 (електронне видання)


У збірнику розкриваєтся актуальність теоретичного дослідження процесів світової економіки (швидке зростання вільного потоку товарів і послуг, капіталу, робочої сили і фінансів між країнами). Висвітлено бачення міжнародних економічних проблем та відмінності у їх дослідженні науковцями академічних інститутів НАН України та освітянами у вищих навчальних закладах МОН України на відповідних кафедрах. Проаналізовано наслідки глобалізації – негативні та позитивні з урахуванням проблем та завдань сьогодення.-->