САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Трансформація функцій держави в умовах глобалізації : збірник тез доповідей міжнародної дискусійної платформи 19 травня 2021 р. / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 131 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/19.pdf

978-966-02-9637-4 (електронне видання)


Збірник тез доповідей міжнародної дискусіної платформи присвячено проблемам сучасного уявлення про державу і державні інститути; державного регулювання української економіки; міста і ролі держави в організації суспільного життя, а також формуванню державного регулювання економіки в умовах змін на тлі пандемії COVID-19; необхідості створення механізму узгодження інтересів і діяльності державних та недержавних суб’єктів, що демонструє поєднання державного регулювання національної економіки з її саморегулюванням на прикладах різних країн світу ; трансформації нових ідей та підходів щодо модернізації функцій держави в новітніх умовах глобалізації.-->