САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Процеси конвергенції східноєвропейських країн з ЄС у рамках Східного партнерства (Процеси інтеграції України та ЄС) : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 183 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/17.pdf

ISBN 978-966-02-9560-5 (електронне видання)


Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції присвячено проблемам європейської інтеграції України: новим вимірам, можливостям та перспективам; оптимізації формату економічної інтеграції України для набуття членства в Євросоюзі; секторальній взаємодії України та країн ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію; прогнозам розвитку та активізації джерел зростання економік України та ЄС; трансформації соціально-економічних моделей під впливом пандемії коронавірусу (COVID-19) та цифровізації економік.-->