САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Убережемо сільськогосподарські землі в руках українських хліборо-бів : матеріали круглого столу (Київ, 23 жовтня 2019 р.) / за ред. д.е.н. Л.В. Молдаван ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2019. – 60 с., табл., рис.

ISBN 978-966-02-9068-6


У науковому виданні зібрано тези доповідей учасників круглого столу в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (23 жовтня 2019 р.), на якому розглядалися загрози та ризики вільного нерегульованого ринку сільськогосподарських земель та способи їх упередження з урахуванням поширеного у країнах ринкової економіки досвіду.
Для широкого кола сільськогосподарських товаровиробників, представників обласних та районних осередків сільськогосподарських об’єднань та територіальних громад, науковців, працівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, інших зацікавлених читачів.-->