САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2019. – 159 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/10.pdf

ISBN 978-966-02-8881-2 (електронне видання)


Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції присвячений ідентифікації якісних поступальних змін фінансових інститутів ЄС (фіскальних інститутів, інститутів банківської системи, фондового і страхового ринків); аналізу і прогнозам впливу поточного та перспективного фінансового регулювання в ЄС на систему фінансових інститутів в Україні; розробленню пропозицій щодо модернізації національних фінансових інститутів з урахуванням необхідності їх наближення до стандартів ЄС.-->