САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу : матеріали круглого столу (Київ, 1 грудня 2016 р.) / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2016. – 84 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/1.pdf

ISBN 978-966-02-8095-3


Збірник матеріалів круглого столу «Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу», що відбувся в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 1 грудня 2016 р., укладено за тезами доповідей, присвячених актуальним питанням історії, теорії та практики розвитку підприємництва в Україні.
Для науковців, працівників міністерств і відомств, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.-
-->