Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери
Відділ інноваційної політики, економіки і організації високих технологій

Про відділ: Відділ було створено наприкінці 2013 року шляхом об’єднання відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики та відділу економіки організації високих технологій

Основні напрями наукової діяльності: Основними напрямами наукової роботи відділу є:
- науково-технічна та інноваційна політика та формування національних інноваційних систем;
- порівняльний аналіз розвитку науки і технологій в Україні та в інших країнах світу;
- впровадження високих технологій в економіку: роль держави та приватного сектору;
- наука, інновації та промисловість: аналіз форм взаємодії (спеціалізовані програми, платформи та інші форми інституціоналізації зв’язків);
- потенціал інноваційного розвитку окремих секторів та галузей економіки;
- фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки;
- процеси технологічного трансферу: розбудова відповідних інститутів та створення умов для їх діяльності;
- розвиток законодавчого забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності: основні напрями та пропозиції щодо його удосконалення;

Персоналії (текст): Проведені дослідження за наступними тематиками.
Теми в рамках бюджетного фінансування НАНУ.
1. «Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика» (2001-2004 рр. № Держреєстрації 0101U005894).
2. «Корпоративні структури в національній інноваційній системі України» (2004 -2007 рр. ,№ Держреєстрації 0104U009440).
3. «Технологічне прогнозування в контексті формування стратегії соціально-економічного розвитку України» (2007-2010 рр. № Держреєстрації 0107U003526).
4. «Механізми реалізації економіко-технологічного потенціалу регіонів України» (2010-2013 рр. № Держреєстрації 0109U003884)
5. «Ресурси розвитку індустрї високих технологій в Україні» (2010-2013 рр.,№ держреєстрації 0110U001494)

Теми за господарчими договорами:
1. «Розробка стратегії економічного та соціального розвитку Сумської області до 2011 року». Розділ: «Інноваційна складова ринкових перетворень». Відповідно до Розпорядження Президента України від 21 грудня 2001 р. №372 “Про підготовку проекту стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 рр.” та Розпорядження Президента України від 8 листопада 2002 р. №385 “Про розроблення проекту стратегії економічного та соціального розвитку України до 2011 р.”.
2. «Розробка методики порівняльної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України з врахуванням ділової активності підприємництва» ( 2005р). Замовник: Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
3. «Проведення порівняльної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України з врахуванням ділової активності підприємництва» (2006 р.). Замовник: Головне управління з питань підприємництва Київської міської державної адміністрації.
4. «Про реалізацію програми навчального курсу „Інноваційний менеджмент» (2007р.). Замовник: Головне управління з питань підприємництва Київської міської державної адміністрації.
5. «Оцінка технологічного рівня та розробка критеріїв і показників визначення пріоритетів розвитку галузей промисловості» (2007 р., № Держреєстрації 0107U003525). Замовник: Президія НАН України.
6. «Розробка довгострокового прогнозу інноваційного-технологічного розвитку галузей промисловості» (2007 р.. № Держреєстрації 0107U009683). Замовник: Міністерство промислової політики України
7. «Проведення курсу навчання з інноваційної діяльності підприємницьких структур»(строк виконання: 2008р.). Замовник: Головне управління з питань підприємництва Київської міської державної адміністрації.
8. «Прогнозування розвитку ринків високотехнологічної продукції та послуг» (2008 р. № Держреєстрації 0108U004817). Замовник: Президії НАН України
9. «Розробка організаційно-економічних механізмів інноваційно-технологічної взаємодії Росії і України», що виконувалась відповідно до результатів спільного конкурсу наукових проектів НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду (2008-2010 рр.,№ Держреєстрації 0108U002787). Замовник: Президії НАН України
10. «Розробка проекту Стратегії інноваційного розвитку України на 2008 – 2018 роки». (2008 р. № Держреєстрації 0108U009067). Замовник: Державне агентство інвестицій і інновацій України
11. «Розроблення методичних положень щодо аналізу та комплексної оцінки інноваційних пропозицій, які надходять до Регіональних центрів інноваційного розвитку, що знаходяться у сфері управління Держінвестицій, від потенційних виконавців». (2008 р. № Держреєстрації 0108U009070). Замовник: Державне агентство інвестицій і інновацій України
12. Тема: «Дослідження розвитку перспективних технологічних напрямів, що формують точки росту нових продуктів, ринків, секторів економіки та інституціонально значимих промислових комплексів». (2008 р.,№ Держреєстрації 0108U009680). Замовник: Міністерство промислової політики України
13. «Оцінка впливу інноваційних чинників на підвищення конкурентоспроможності національної економіки». (2008 р., № Держреєстрації 0108U009360). Замовник: Міністерство економіки України.
14. «Дослідження розвитку перспективних технологічних напрямів, що формують точки росту нових продуктів, ринків, секторів економіки та інституціонально значимих промислових комплексів» договір № 93047/49 від 10.10 2008 р.(2009 р., № Держреєстрації 0108U009680). Замовник: Міністерство промислової політики України
15. «Про проведення послуг з розробки довгострокового прогнозу розвитку інноваційного підприємництва м. Києва до 2015 року» (2009 р., № Держреєстрації 0109U001793). Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю „МСБУД”.
16. «Формування технологічних кластерів як точок росту економіки України», 2010 р., № Держреєстрації 0110U005227. Замовник: Президія НАН України
17. «Співробітництво Республіки Білорусь та України в сфері забезпечення інноваційного розвитку економіки і нової якості економічного зростання», 2010 р., № Держреєстрації 0110U005225. Замовник: Президія НАН України.
18. «Розроблення методики та проведення аналізу ефективності регіональної та галузевої інноваційної політики», № Держреєстрації 0110U007612 (2010 р.). Замовник: Міністерство економіки України.
19. Тема «Розробка прогнозу технологічного розвитку промисловості України на 2011-2015 роки» (2010-2011 рр.). Замовник: Міністерство промислової політики України
20. «Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку науково-технологічної взаємодії України та Республіки Білорусь при упровадженні національних проектів», № Держреєстрації 0111U006584. (2011 р.). Замовник: Президія НАН України
21. Тема «Розробка організаційно-економічних механізмів формування кластерної моделі співпраці України та Росії в науково-технологічній сфері», № Держреєстрації 0111U006585 (2011-2013 рр.). Замовник: Президія НАН України.
22. Тема «Підготовка аналітичних матеріалів щодо формування стратегії інноваційного розвитку України на десятирічний період» договір № П-1 від 05.12.2011 р. (2011р.). Замовник: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
23. «Підвищення ефективності торгово-економічних відносин України та Республіки Білорусь на інноваційній основі», № Держреєстрації 0112U004846. (2012 р.). Замовник: Президія НАН України
24. «Формування системи державної фінансової підтримки інноваційної діяльності в Україні» № Держреєстрації 0112U008471 (2012 р.). Замовник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Відділом 1-2 листопада 2012 р. була організована і проведена Міжнародна науково-практична конференція "Механізм реалізації стратегії інноваційно-технологічного розвитку України в умовах глобальних викликів", участь у якій узяли 74 учасники, в тому числі з країн далекого зарубіжжя та країн СНД.

За участю кадрового потенціалу відділу, його наукових та методологічних розробок протягом 2010-2012 років проводився цикл навчальних занять по підвищенню кваліфікації спеціалістів з інновацій серед керівного та викладацького складу за напрямом 0502 - менеджмент, спеціальність - «Інноваційна політика: багаторівневий і проектний підхід до формування та реалізації».

Результати роботи відділу активно застосовувалися у державній політиці: за період функціонування відділом було розроблено і направлено до органів державної влади понад 400 аналітичних записок, відгуків на законопроекти, рекомендацій щодо механізмів інноваційної політики держави.

Також за результатами НДР «Ресурси розвитку високих технологій в Украіїні» підготовлено до друку колективну наукову монографію «Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку».

Наукове життя: * * *

Основні публікації (текст): За весь період роботи відділу його співробітниками було опубліковано понад 900 наукових праць, з них понад 700 наукових статей, 24 монографії, 11 підручників, у тому числі:
Монографії:
1. Александрова В.П., Бажал Ю.М, Данько М.С., Одотюк І.В., Олійник О.С., Щедріна Т.І., Яковлєв В.А Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку [монографія] / За ред. Ю.М.Бажала // Ін-т екон. прогнозув. – К.: 2002.–320 с.
2. Лапко О.О., Геєць В.М., Александрова В.П., Кузнєцова І.С., Мачулін В.Ф., Шпак А.П., Щедріна Т.І. Пріоритети технологічного розвитку України / Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році”. – К.: 2003.
3. Лапко О.О., Александрова В.П., Данько М.С., Щедріна Т.І., Олійник О.С. Стратегія інноваційного розвитку економіки: Монографія Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад.. НАН України В.М.Гейця // Ін-т екон. прогнозув., Фенікс. – К.: 2003. 482 с.
4. Федулова Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні [Монографія] / Л.І. Федулова // “Фенікс”. – К.: 2005.-320 с.
5. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика [монографія] / за ред.Федулової Л.І.// “Основа”. – К.: 2005.
6. Україна у вимірі економіки знань [Монографія] / за ред.акад. НАН України В.М. Геєця // “Основа”. – К.: 2006.–592 с.
7. Федулова Л.І .Технологічний розвиток економіки України [Монографія] - / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – К.: 2006. – 484с.
8. Одотюк І.В. Ефективність використання знань у виробництві / І.В.Одотюк // Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України: у 3 т. / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, акад. НАН України В.П.Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є.Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – Т. 1: Економіка знань – модернізацій ний проект України. – С. 399–411.
9. Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / за ред. д-ра екон. наук Л.І. Федулової // УкрІНТЕІ. – К.: 2007. 720 с.
10. Інноваційно-технологічний розвиток економіки / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, акад. НАН України В.П.Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є.Кваснюка // Фенікс. – К.: 2007. - 564 с.
11. Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку економіки України / за ред. д-ра екон. наук Л.І.Федулової // Ін-т екон. та прогнозув. – К.: 2007. – 472 с.
12. Технологічна модернізація промисловості України / за ред. д-ра екон. наук Л.І. Федулової // Ін-т екон. та прогнозув. – К.: 2008. – 472 с.
13. Одотюк І.В. Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку / Ігор Васильович Одотюк; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 304 с.: табл., рис.
14. Федулова Л.І., Фомова О.А. Теорія та практика формування інноваційної стратегії корпоративних структур [Монографія] / Федулова Л.І., Фомова О.А. // Вид-во ХНУ. – Хмельницький: 2009. - 210 С.
15. Федулова Л.І., Буга Н.Ю. Інноваційний розвиток проблемних регіонів: [Монографія] / Федулова Л.І. Буга Н.Ю. // НУК. – Миколаїв: 2010. – 144 с.
16. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / Федулова Л.І. , Бажал Ю.М. , Осецький В.Л. та ін., за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової // НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 656 с.
17. Федулова Л.І., Норд Г.Л. Формування технологічних кластерів як точок зростання економіки України : монографія / Л.І.Федулова, Г.Л.Норд, та ін., за ред. д.е.н., проф. Л.І. Федулової // Ілліон. – Миколаїв: 2012. – 295 с.
18. Яненкова І.Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика [Монографія] / Яненкова І.Г // Вид-во ЧДУ імені Петра Могили. – Миколаїв: 2012.
19. Организационно-экономические механизмы развития сотрудничества Украины и Республики Беларусь на инновационной основе : монограф. / Федулова Л.И. , Шовкун И.А., Хаустов В.К. и др. / под ред. Федуловой Л.И.; НАН Украины, Ин-т экон. И прогнозир. НАНУ. – К.. 2013. – 348 с.
20. Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку / [Одотюк І.В., Саліхова О.Б., Мусіна Л.А. та ін.]; за ред. д.е.н. Одотюка І.В.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К. :, 2013.– 392 с.: табл., рис.
21. Федулова Л.И., Шовкун И.А., Хаустов В.К. и др. Организационно-экономические механизмы развития сотрудничества Украины и Республики Беларусь на инновационной основе [монография] / Л.И. Федулова, И.А. Шовкун, В.К. Хаустов и др. Под ред . д.э.н., проф. Л.И. Федуловой // НАН Украины, ин-т экономики и прогнозирования НАНУ. - К.: 2013. - 348 с.
22. Єгоров І.Ю. (ред.) та ін. Індикатори науки та інновацій: міжнародні стандарти та практика їх використання в Україні [колективна монографія] / І.Ю. Єгоров (ред.), Ю.О. Рижкова, В.К. Хаустов,О.А, Ткачова, Т.В. Груздова, Т.М. Юхновська, С.М. Черненко, О.М. Бойко, Ю.В. Грига, І.В. Козловський // ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". - К.: 2016. - 156 с.
Наукові доповіді:
1. Імплементація високих технологій в економіку України: наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Ю. Єгорова, д-ра екон. наук І.В. Одотюка, д-ра екон. наук О.Б. Саліхової; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". - К., 2016. - 166 с.: табл., рис.
2. Січкаренко К.О. Мережева організація інноваційної діяльності [наукова доповідь] / К.О. Січкаренко // ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". - К.: 2015. - 48 с.
Підручники:
1. Федулова Л.І. Інноваційна економіка [Підручник] / Л.І. Федулова // „Либідь”. – К.: 2006. – 448с.
2. Сучасні концепції менеджменту [навчальний посібник] / за ред. Федулової Л.І. // Центр учбової літератури. – К., 2007. - 535 с.
3. Федулова Л.І. Економіка знань [підручник] / Л.І. Федулова // Ін-т екон. та прогнозув. - К.: 2009. – 600 с.
4. Федулова Л.І. Методика викладання економічних дисциплін [навч. посібник для студ. вищ. навч. зал.] / Л.І. Федулова // Іліон. – Миколаїв: 2011. – 372 с.
5. Федулова Л.І., Мазаракі А.А., Андрощук Г.О. Інноваційна політика: [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Л.І. Федулова, А.А.Мазаракі, Г.О. Андрощук // Київ.нац.торг.-екон.ун-т. – К.: 2012. -604 с.
Аналітичні доповіді:
1. Федулова Л.І., Андрощук Г.О. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи [Аналітичні матеріали до парламентських слухань „Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів”] / за ред. Федулової Л.І., Андрощука Г.О. // Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. - К.: 2009. – 196 с.
2. Федулова Л.І., Андрощук Г.О., Хаустов В.К. Інтелектуальна власність в національній інноваційній системі [Науково-аналітична доповідь] / Федулова Л.І., Андрощук Г.О., Хаустов В.К. // НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. - К.: 2010. – 216 с.
3. Федулова Л.І., Шовкун І.А. та ін. Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та інструменти розвитку [наук.-аналіт.доп.] / Л.І.Федулова, І.А.Шовкун, та ін., за ред. д.е.н., проф. Л.І. Федулової // НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 132 с.
Публікації у пресі:
1. Одотюк І.В. Чому в нас не прискорюється інноваційний розвиток [Електронний ресурс] // Урядовий Кур'єр - 2016. - №11. - Режим доступу до журн.: http://ukurier.gov.ua/uk/news/chomu-v-nas-ne-priskoryuyetsya-innovacijnij-rozvit/ - Назва з екрану.

Аналітика: * * *

Партнери: Відділом керує д.е.н., проф. Єгоров Ігор Юрійович.

Співробітники відділу:

Головний науковий співробітник, д.е.н. Одотюк Ігор Васильович.
Провідний науковий співробітник, д.е.н. Саліхова Олена Борисівна.
Провідний науковий співробітник, к.е.н. Бойко Олена Миколаївна.
Провідний науковий співробітник, д.е.н., проф. Бажал Юрій Миколайович.
Провідний науковий співробітник, к.е.н. Шовкун Інна Анатоліївна.
Старший науковий співробітник, к.е.н. Черненко Світлана Миколаївна.
Старший науковий співробітник, к.е.н. Грига Віталій Юрійович.
Старший науковий співробітник, к.е.н. Дульська Ірина Василівна.
Науковий співробітник, к.е.н. Юхновська Тетяна Миколаївна.
Науковий співробітник Рижкова Юлія Олексіївна.
Молодший науковий співробітник Груздова Тетяна Валентинівна.
Молодший науковий співробітник Ткачова Оксана Анатоліївна.
Головний економіст Онуфрієвич Зінаїда Дмитрівна

Співробітництво: 1. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України; 2. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (Росія, м. Москва); 3. Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси (Республіка Білорусь, м. Мінськ); 4. НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь (Республіка Білорусь, м. Мінськ); 5. НТУ «Харківський політехнічний інститут»; 6. Хмельницький Національний університет; 7. Київський Національний торгово-економічний університет; 8. Торгово-промислова палата України.

Контакти: Вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна.
Тел.: +38(044) 280-82-72
Факс: +38(044) 280-88-69.
E-mail: e_yakub@ief.org.ua