САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України : наукова доповідь / за ред. д.е.н. В.В.Зимовця ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2019. – 62 с.

ISBN 978-966-02-8895-9

У науковій доповіді досліджуються та аналізуються фінанси корпоративного сектора економіки України. Розкрито специфіку формування моделей фінансування бізнесу, в основі яких лежить використання тіньових резервів та офшоризація фінансових відносин. Показано, що бізнес не орієнтується на залучення капіталу на фінансових ринках. Він або свідомо не відповідає вимогам фінансового ринку, не маючи наміру мати справу із зовнішнім фінансуванням (квазіризикова модель), або свідомо уникає відносин із фінансовим сектором задля мінімізації ризиків (консервативна модель).
Для фахівців з питань корпоративних фінансів, вчених-економістів, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.