САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Розвиток інноваційної системи України в європейському науково-технологічному просторі : наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України І.Ю. Єгорова ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 198 с.: табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/sr/302.pdf

ISBN 978-966-02-8718-1 (електронне видання)

У доповіді проаналізовано основні риси та тенденції створення єдиного науково-технічного та інноваційного простору у країнах ЄС, розроблено концепцію та методичний інструментарій для проведення комплексного аналізу стану інноваційної діяльності в Україні із залученням як «традиційних» статистичних, так і нових показників, значення яких отримано на основі проведення національних інноваційних обстежень; оцінено характер інноваційної діяльності різних секторів економіки за методикою інноваційних обстежень ЄС; удосконалено концептуальні засади євроінтеграції України в науково-технічній та інноваційній сфері, включаючи конкретні рекомендації щодо стимулювання відповідного процесу. Спеціальну увагу приділено проблемам гармонізації інноваційної та інших видів політики, зокрема промислової, соціальної тощо. Показано, що в разі «автономного» проведення тієї чи іншої політики порушується цілісність системи державного управління соціально-економічними процесами, що зумовлює зниження його загальної ефективності. На цій основі розроблено основні положення «дорожньої карти» реалізації Угоди про асоціацію в частині, що стосується науково-технічної та інноваційної діяльності.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.