САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки : наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук О.І. Никифорук ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2018. – 200 с., табл.; рис.

ISBN 978-966-02-8652-8

У науковій доповіді охарактеризовано макроекономічні аспекти розвитку транспорту та здійснено аналіз і прогноз макроекономічних тенденцій та ризиків розвитку транспорту України. Проведено оцінку викликів, що стоять перед транспортною системою, а саме досягнення адекватної конку-рентоспроможності та ефективності, запровадження енергозбереження та енергоефективності у світі, що декарбонізується, розвиток мультимодальних та інтелектуальних транспортних систем. Розкрито питання доступу до ресурсів розвитку транспортної системи (фінансові та кадрові ресурси) та оцінено можливості вітчизняної промисловості для оновлення основного капіталу транспорту. Розглянуто внутрішні пріоритети розвитку транспорту за такими секторами, як залізничний транспорт, автомобільний транспорт та водний транспорт. Охарактеризовано зовнішні пріоритети розвитку транспорту, а саме політику лібералізації та процеси європеїзації в контексті нової інфраструктурної політики ЄС та вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.