САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Твердохлібова Д.В. Депозитні та кредитні операції: вплив на доходи бюджету України : наук. доповідь / Д. В. Твердохлібова ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – Електрон. дані. – К. , 2016. – 140 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/sr/296.pdf

ISBN 978-966-02-8097-7

У науковій доповіді оцінено та проаналізовано податкові надходження і втрати Зве-деного бюджету України від депозитних та кредитних операцій економічних агентів – ре-зидентів (банків, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб) у цілому по Україні за I кв. 2004 р. – II кв. 2016 р., визначено фактори, що на них впливають, та ва-желі управління ними. З цією метою побудовано математичні моделі впливу депозитних та кредитних операцій на доходи бюджету, рівняння яких отримано шляхом формалізації фінансових результатів від депозитних і кредитних операцій та порядків нарахування і сплати трьох податків – податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Окрему увагу приділено впливу на доходи бюджету курсових різниць та порядків на-рахування і сплати податку на прибуток підприємств.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.