САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Розвиток бюджетної децентралізації в Україні : наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук І.О. Луніної ; НАН України, ДУ "Ін.-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2016. – 70 с. : 11 табл., 11 рис.

ISBN 978-966-02-7900-1

У науковій доповіді представлено результати оцінки рівня бюджетної децентралізації в Україні у 2006–2015 рр. та особливостей сприйняття населенням ініціатив із децентралізації влади, проблемні аспекти розподілу повноважень у системи органів місцевого само-врядування та формування бюджетів сільських громад, визначено стратегічні завдання щодо підвищення ефективності бюджетної системи України та забезпечення відповідального виконання органами влади різних рівнів функцій публічної влади. Значну увагу приділено питанням розподілу повноважень та диверсифікації джерел доходів у новій моделі фінансування транспортної інфраструктури, а також створення нових елементів інституційної інфраструктури (місцевих недержавних пенсійних фондів) для розвитку місцевого господар¬ства та реалізації регіональних інвестиційних проектів.
Для працівників органів виконавчої влади, спеціалістів з питань бюджетної політики, науковців, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.

SUMMERY
The scientific report presents the results of quantitative assessment of fiscal decentralization of Ukraine in 2006-2015 and perception of the citizens on the initiatives for decentralization of power, issues of the local government powers allocation and the formation of rural communities' budgets. The authors have defined strategic goals for improvement of efficiency of the budgetary system of Ukraine and ensuring of proper performance of functions for the different level of governmental authorities. Special attentions is paid to the division of powers and diversification of income sources in the new model of transport infrastructure financing, as well as to the creation of new institutional infrastructure elements (local private pension funds) for development of the local economy and the implementation of regional investment projects.
For state officials, experts on fiscal policy, researchers, teachers and students of the university.Кількість завантажень :415