САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Політика сільського розвитку на базі громад : наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук О.М. Бородіної, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук І.В. Прокопи, д-ра екон. наук О.Л. Попової ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогно-зув. НАН України». – К., 2015. – 70 с.

ISBN 978-966-02-7774-8

У доповіді узагальнено еволюцію процесів аграрного і сільського розвитку, розглянуто реалії й обґрунтовано перспективи політики сільського розвитку на базі громад в Україні. Окреслено ключові напрями та першочергові заходи національної політики сільського розвитку зі спрямуванням її у русло сучасної європейської політичної практики.
Для науковців, представників державних органів управління та органів місцевого само-врядування, лідерів і членів сільських громад, викладачів, аспірантів, студентів й усіх, ко-го цікавлять проблеми сільського розвитку.Кількість завантажень :417