САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Структурні зміни та регулювання ринків в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі України : наук. доп. / за ред. чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України» – К., 2015. – 93 с. : табл., рис.

ISBN 978-966-02-7718-2

Доповідь містить результати комплексного дослідження проблем зміни структури ринків економіки України під впливом участі країни у світових процесах лібералізації торгівлі. Обґрунтовано ефективні механізми регулювання базових ринків реального сектора економіки України, що забезпечують використання переваг глобальної лібералізації на зовнішніх ринках та нівелювання ризиків торговельної лібералізації на внутрішньому ринку шляхом ефективного використання протекціоністських заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням країни.
Для науковців, працівників державних органів управління, галузевих асоціацій, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.Кількість завантажень :411