САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з урахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи : наукова доповідь / за ред. канд. соціол. наук О. М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2015. – 162 с., табл., рис.

ISBN 978-966-02-7717-5

У доповіді розглядаються, яким чином соціальні, культурні, політичні, інституційні та інші неекономічні аспекти сприяли модернізації у країнах ЦСЄ у контексті євроінтеграції та які уроки можуть бути застосовані для України. Обгрунтовано шляхи використання соціального капіталу для мінімізації негативних наслідків трансформацій, оцінено рівень компетенцій державних службовців і запропоновано комплекс практичних рекомендацій з формування громадської активності та соціальної згуртованості, удосконалення державної політики для зменшення соціальної напруги та пом’якшення наслідків економічної кризи.
Для науковців, працівників державних органів управління, галузевих асоціацій, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться джерелами суспільного розвитку України.Кількість завантажень :443