САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Шестаковський О.П. Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного роз­витку : наукова доповідь / О.П. Шестаковський, Є.В. Білоус ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2015. – 36 с.

ISBN 978–966–02–7515–7

У доповіді розглядаються фундаментальні виміри культури суспільства (відповідно до підходу Г. Хофстеде) у їхньому зв’язку з показниками соці­ально-економічного і політичного розвитку. Обґрунтовано необхідність стратегії цілеспрямованої трансформації цінностей українського суспільства, розрахованої на кілька десятиліть.

Для науковців, працівників державних органів управління, галузевих асоціацій, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться джерелами суспільного розвитку України.Кількість завантажень :379