САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Твердохлібова Д.В. Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України : наук. доповідь / Д. В. Твердохлібова ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К. , 2014. – 110 с.

ISBN 978-966-02-7427-3

У науковій доповіді викладено методичні засади оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України, що ґрунтуються на податковому обліку господарських операцій, пов’язаних із залученням, обслуговуванням, використанням і поверненням таких запозичень. За 2006 р. – II кв. 2014 р. розраховано квартальні оцінки впливу на доходи бюджету України операцій із залучення, обслуговування і повернення зовнішніх корпоративних запозичень та операцій з імпорту товарів, оплачуваних за рахунок коштів цих запозичень. З цією метою використано дані офіційної статистики та дані, обчислені на її основі шляхом побудови і розв’язання чотирьох задач лінійного програмування.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Кількість завантажень :343