Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання
Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Наукова доповідь

Твердохлібова Д.В. Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України : наук. доповідь / Д. В. Твердохлібова ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К. , 2014. – 110 с.

ISBN 978-966-02-7427-3

У науковій доповіді викладено методичні засади оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України, що ґрунтуються на податковому обліку господарських операцій, пов’язаних із залученням, обслуговуванням, використанням і поверненням таких запозичень. За 2006 р. – II кв. 2014 р. розраховано квартальні оцінки впливу на доходи бюджету України операцій із залучення, обслуговування і повернення зовнішніх корпоративних запозичень та операцій з імпорту товарів, оплачуваних за рахунок коштів цих запозичень. З цією метою використано дані офіційної статистики та дані, обчислені на її основі шляхом побудови і розв’язання чотирьох задач лінійного програмування.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Кількість завантажень :105