САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки: наукова доповідь / за ред. академіка НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НАН України Л.В.Шинкарук ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. –К., 2014. – 92 с., табл., рис.

ISBN 978-966-02-7191-3

Integration Possibilities for Ukraine: Perspectives and Consequences (eng)
У доповіді подано результати досліджень щодо можливих наслідків покращення торговельних режимів для національної економіки у результаті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС й торговельних конфліктів між Україною та РФ. Розкрито особливості реалізації в Україні інвестиційних проектів з країнами ЄС та країнами світу. Розглянуто варіанти співробітництва з РФ у авіабудівній іракетно-космічній галузі суднобудуванні та залізничному машинобудуванні.

Для фахівців у сфері економіки та державного управління, науковців, а також широкого кола читачів, якіцікавляться питаннями економічного розвитку України.Кількість завантажень :362