САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України : наук. доп. / [В.М. Геєць, А.А. Гриценко, В.В. Близнюк та ін.]; за ред. В.М. Гейця, А.А. Гриценка ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув.”. – К., 2013. – 248 с. : табл., рис.

ISBN 978–966–02–6881–4

У представленій доповіді досліджено комплекс проблем зайнятості та безробіття в світі та Україні. На основі вивчення практичного досвіду США, Євросоюзу, України та інших країн дано цілісне уявлення про новітні тенденції регулювання зайнятості населення, окреслено перспективи розвитку сфери зайнятості та ринку праці в Україні. Практичні рекомендації та конкретні заходи, запропоновані авторами, сприятимуть удосконаленню політики зайнятості в Україні.

Для науковців, практиків, викладачів, аспірантів, студентів і усіх, кого цікавлять проблеми глобального і національного ринку праці.Кількість завантажень :366