САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Пріоритети розвитку внутрішнього ринку України : науково-аналітична доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, чл.-кор. НАНУ А.І.Даниленка, д-ра екон. наук. Л.В.Дейнеко, д-ра екон. наук. В.О.Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 70 с.

ISBN 978–966–02–6732–9

У доповіді розкривається зміст основних напрямів і заходів державної політики, спроможних забезпечити динамічне зростання внутрішнього ринку України.

Для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентівКількість завантажень :344