САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Вплив кризи на основні сектори економіки та зовнішню торгівлю України / За ред. академіка НАН України В.М.Гейця., д.е.н., проф. В.О.Точиліна. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 1999. – 87 с.

Викладено погляди економістів на наслідки світової фінансової кризи, що негативно вплинули на зовнішню торгівлю України і позначилися на стані діяльності основних секторів економіки – паливно-енергетичного, металургійного, агропродовольчого, а також на ринку споживчих товарів. Окремим розділом подано прогноз розвитку зовнішньої торгівлі України на найближчий період. Для науковців, працівників державних органів, аспірантів і студентів економічного профілю.Кількість завантажень :338