Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання
Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Наукова доповідь

Вплив кризи на основні сектори економіки та зовнішню торгівлю України / За ред. академіка НАН України В.М.Гейця., д.е.н., проф. В.О.Точиліна. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 1999. – 87 с.

Викладено погляди економістів на наслідки світової фінансової кризи, що негативно вплинули на зовнішню торгівлю України і позначилися на стані діяльності основних секторів економіки – паливно-енергетичного, металургійного, агропродовольчого, а також на ринку споживчих товарів. Окремим розділом подано прогноз розвитку зовнішньої торгівлі України на найближчий період. Для науковців, працівників державних органів, аспірантів і студентів економічного профілю.Кількість завантажень :131