САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Інноваційні фактори економічного зростання / Ю.М.Бажал, В.П.Александрова, М.С.Данько та ін.; відп. ред. Ю.М.Бажал. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 1999. – 52 с.

Розроблено концептуальні принципи реалізації інноваційних важелів подолання сучасної економічної кризи в Україні та переходу до економічного зростання, обґрунтовано шляхи і методи вдосконалення головних складових державної інноваційної політики: моделі фінансування науково-технологічної сфери, механізмів програмування інновацій, економічних оцінок технологічного рівня виробництва, процедур визначення науково-технологічних пріоритетів, управління оновленням та конкуренто­спроможністю виробництва, системи економічних стимулів у сфері охорони прав на об’єкти промислової власності.Кількість завантажень :339