Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання
Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Наукова доповідь

Концепція розвитку національного кооперативного руху / Кер. авт. кол. акад. НАН Украї­ни В.М.Геєць. – К.: Укоопспілка, 2000. – 80 с.

Викладені історичні та соціально-економічні засади кооперації, економічні засади та стратегія її розвитку. Визначено зв’язки держави і кооперації, пріоритети і перспективи кооперативного руху, його кадрове та наукове забезпечення.Кількість завантажень :116