САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Держава та економічне зростання (Концепція державного регулювання відтворю­вальних процесів економіки України) / За ред. д.е.н. Кваснюка Б.Є. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2002. – 96 с.

Концепція відображає результати багаторічних наукових досліджень стану та перспектив відтворення суспільного продукту, переходу України на траєкторію економічного зростання. В ній представлено узагальнені рекомендації щодо посилення ролі держави в трансформаційних процесах, впровадження інноваційної моделі розвитку, антимонопольного регулювання, удосконалення промислової політики, поліпшення стану домашніх господарств, розвитку інвестиційного потенціалу розширеного відтворення та економічного зростання.
Концепцію і кількісні аналітичні параметри побудовано на базі національних рахунків та міжгалузевого балансу України. Розрахунки та висновки виконані на основі т сучасних наукових методів, деякі з яких мають піонерний характер, розкривають нові обрії для дослідження та розроблення важливих аспектів державного регулювання.Кількість завантажень :374