САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Кризові явища у світовій економіці та антикризова політика України / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2002. – 76 с.

Зроблено оцінки зв’язку національної економіки зі світової точки зору ймовірності розгортання кризи в Україні. Узагальнено симптоми кризових явищ у світовому соціально-економічному розвитку та виділено основні підходи до антикризового регулювання економіки. Розглянуто основні напрямки політики протидії негативним явищам економічного розвитку та запропоновано заходи щодо запобігання впливу кризових явищ світової економіки на Україну.
Для науковців, працівників державного апарату управління, аспірантів та студентів старших курсів економічних спеціальностей вищих учбових закладів.Кількість завантажень :343