САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Стратегія фінансової політики держави у перехідній економіці / За ред. д-ра екон. наук І.О.Луніної – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2004. – 116 с.

У науковій доповіді досліджено фактори, що впливають на рівень державних видатків, обґрунтовано інституційні умови підвищення їх прозорості та ефективності в Україні. Проаналізовано роль фондового ринку як сфери залучення фінансових ресурсів в економіку України, структуру фінансування інвестицій в основний капітал, визначено стратегічні джерела фінансових ресурсів розвитку підприємств та умови їх залучення шляхом випуску та розміщення корпоративних цінних паперів. Узагальнено теоретичні засади та проаналізовано практичний досвід регулювання міждержавного руху капіталів у країнах світу. Запропоновано шляхи підвищення ефективності регулювання потоків іноземного капіталу в Україні.
Доповідь буде корисною для працівників органів державної влади, науковців, економістів-практиків, студентів економічних вузів.Кількість завантажень :339