САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Економіка знань та її перспективи для України / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2005. – 168 с.

Розглянуто сутність і характерні особливості економіки знань та обґрунтовано фактори, що сприяють можливості її реалізації в Україні. З позицій вивчення досвіду зарубіжних країн, що обрали шлях формування знаннєвої економіки, висвітлено індикатори та показники оцінки результативності такої економіки. Проаналізовано сфери інформаційно-комунікаційних технологій та високоінтелектуальних послуг, освіти і науки, трансферу технологій та інтеграційних процесів у науковій та освітній діяльності, що є складовою економіки знань. Виходячи із наявного освітнього та науково-технічного потенціалу, запропоновано заходи державної політики, що сприятимуть ефективності економічних перетворень та становленню національної інноваційної системи України як основи інституційного забезпечення економіки знань.Кількість завантажень :326