САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Конкурентоспроможність української економіки / За ред. д-ра екон. наук Б.Є.Кваснюка. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2006. – 96 c.

Узагальнені теоретичні засади та сучасні погляди на конкуренцію як рушійну силу економічного розвитку, технологічного прориву в майбутнє, відображено реальний стан конкурентоспроможності України, проаналізовані внутрішні й зовнішні чинники, що формують об’єктивні передумови виведення економіки на вищий щабель соціально-економічної зрілості, поступового формування інформаційно-індустріального суспільства. На основі даних Національних рахунків і Міжгалузевого балансу України проаналізовано макроекономічний зріз конкуренції, а також представлено мікроекономічні оцінки конкуренції на товарних ринках. Розглянуто проблеми регулювання природних монополій, монополістичного прибутку, вилучення в бюджет земельної та гірничої ренти, подолання тіньових процедур ухилення в оподаткуванні прибутку. Вироблено методику розрахунків норми валового та чистого прибутку по економіці в цілому. Запропоновано заходи державної політики, що сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності національної економіки.Кількість завантажень :320