САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Капіталізація економіки України / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, д-ра екон. наук А.А.Гриценка. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 220 с.

Розкрито зміст, основні форми та кількісні характеристики капіталізації економіки України. Капіталізація трактується як складний багаторівневий процес, що охоплює всю економіку та проявляється в різноманітних формах залежно від того, на якому рівні, в якій сфері та за допомогою яких механізмів вона відбувається. Проаналізовано структуру національного капіталу (речовий, людський, природний, фінансовий) і на цій основі визначено потенціал капіталізації економіки України.Кількість завантажень :335