САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Гриценко А.А., Кричевська Т.О., Петрик О.І. Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні: Наукова доповідь / Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2008. – 272 с.

Розкрито процес формування монетарного режиму інфляційного таргетування під дією теоретико-методологічних, внутрішньо-інституційних і міжнародних чинників, його поширення, інституціоналізації та модифікації. Проаналізовано передумови запровадження та умови ефективності. Показано генезис сучасного операційного механізму інфляційного таргетування та механізмів комунікації і підзвітності.
Систематизовано зарубіжний досвід таргетування інфляції: проаналізовано загальні процеси його поширення, а також передумови та особливості реалізації в окремих розвинених ринкових економіках і ринкових економіках, що формуються. Виявлено особливості стратегій переходу до інфляційного таргетування та роль обмінного курсу в умовах функціонування цього монетарного режиму. Узагальнено існуючі дослідження щодо макроекономічних наслідків таргетування інфляції. Запропоновано авторський погляд на можливі вектори його еволюції та появу нових монетарних режимів. Показано мотивації та напрями вдосконалення монетарного режиму в Україні.Кількість завантажень :397