САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Проблеми та напрями захисту внутрішнього ринку: Наукова доповідь / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, д-ра екон. наук В.О.Точиліна; д-ра екон. наук Т.О.Осташко; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2008. - 102 с

Показано, що розвиток внутрішнього ринку в умовах членства в СОТ стає вагомим чинником економічного зростання. Зосередившись на розбудові внутрішнього ринку, економічна політика України отримує реальну можливість надати своїй економіці системності, синергії та соціально орієнтованого характеру, одночасно визначивши перспективи інтеграції у світовий економічний простір та ефективне співвідношення обсягів внутрішнього ринку і зовнішньої торгівлі.
Доповідь є результатом наукових досліджень, виконаних відділами секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків та економічного зростання та структури змін в економіці ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України".Кількість завантажень :330