САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Розгортання фінансово-економічної кризи в Україні у 2009 році: негативні наслідки та засоби їх пом’якшення : Науково-аналітична доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України ; Ін-т демограф. та соц. дослід. НАН України. – К., 2009. – 160 с. : табл., рис.

У науково-аналітичній доповіді розглянуті питання, що стосуються розгортання фінансово-економічної кризи в Україні з вересня 2008 року (банківська система та грошово-кредитний ринок, податково-бюджетна сфера та ін.) та можливі антикризові заходи у сферах, що найбільше постраждали від впливу цієї кризи. Надано уточнені прогнози щодо розвитку економіки України у 2009 р.
Доповідь може бути використана відповідними органами державної влади з метою опрацювання заходів щодо виходу з економічної кризи в Україні.Кількість завантажень :333