САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі моделі "TIMES-Україна" : наук. доп. / Р.З.Подолець, О.А.Дячук ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 150 с.

-

На базі вивчення та узагальнення світового досвіду з формування і функціонування систем стратегічного планування в ПЕК у науковій доповіді запропоновано комплекс методичних підходів та організаційних рішень для створення в Україні цілісної системи аналізу, моделювання та прогнозування розвитку енергетики. Визначено вимоги до інформаційного, організаційного та кадрового забезпечення такої системи. З використанням економіко-математичної моделі "TIMES-Україна" проведено комплексні науково обґрунтовані розрахунки прогнозного енергетичного балансу України за базовим сценарієм енергозабезпечення.
Доповідь є результатом наукових досліджень, виконаних співробітниками сектору прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ \\\\\\\\\\\\\\\"Інститут економіки та прогнозування НАН України\\\\\\\\\\\\\\\".Кількість завантажень :773