САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки та майбутнє : наук. доп. / Валентина Іванівна Гаркавенко ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 108 с. : табл., рис.

ISBN 978-966-02-6076-4

Комплексно та з використанням різних інструментів досліджується вплив іноземного капіталу, залученого банківським сектором України на показники діяльності та ситуацію як у цьому секторі, так і фінансового ринку країни загалом. Особлива увага приділяється поведінці банків з іноземним капіталом та інолземним кредиторам в умовах кризи та їхнього впливу на стабільність банківського сектора України. Зроблено висновки щодо лібералізації рахунку операцій із капталом на економіку України.
Для науковців, працівників державних органів управління, викладаів ВНЗ, аспірантів, а також для широкого загалу читачів, що цікавляться питаннями впливу іноземного капіталу на економіку країни.Кількість завантажень :349