САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / [О.М.Бородіна, В.М.Геєць, А.О.Гуторов та ін.] ; за ред. В.М.Гейця, О.М.Бо­­родіної, І.В.Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 56 с. -

Викладено авторську оцінку передумов, чинників і особливостей формування нинішньої моделі вітчизняного аграрного сектора в процесі ринкового трансформування національного господарства, висвітлено специфіку його організаційної структури, механізму функціонування, тенденцій розвитку. Розкрито причини і наслідки деформацій в аграрному і сільському розвиткові. Обґрунтовано необхідність відновлення багатофункціонального характеру українського сільського господарства, сутність і шляхи соціоекономічної модернізації аграрного сектора.
Для науковців, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ економічного та аграрного профілів.Комплексно та з використанням різних інструментів досліджується вплив іноземного капіталу, залученого банківським сектором України на показники діяльності та ситуацію як у цьому секторі, так і фінансового ринку країни загалом. Особлива увага приділяється поведінці банків з іноземним капіталом та інолземним кредиторам в умовах кризи та їхнього впливу на стабільність банківського сектора України. Зроблено висновки щодо лібералізації рахунку операцій із капталом на економіку України.
Для науковців, працівників державних органів управління, викладаів ВНЗ, аспірантів, а також для широкого загалу читачів, що цікавляться питаннями впливу іноземного капіталу на економіку країни.Кількість завантажень :353