Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Монографія

Технологічна модернізація промисловості України / За ред. д-ра екон. наук Л.І.Федулової; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2008. – 472 с.: табл., рис. ISBN 978-966-02-4925-7

ISBN 978-966-02-4925-7


У монографії розглянуто загальносвітові тенденції розвитку промисловості і наведено результати системного аналізу та комплексної оцінки промислового комплексу України. Здійснено оцінку науково-технологічного потенціалу та технологічної інфраструктури, ефективності використання основних фондів та інвестиційного ресурсу у розрізі окремих видів діяльності в промисловості на макро- та регіональному рівні; виявлено та обґрунтовано тенденції їхнього розвитку. Запропоновано комплекс методичних та організаційних заходів щодо посилення впливу державної регіональної політики на забезпечення технологічного рівня виробництва та здійснення технологічної модернізації промисловості.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 45,00 грн, без ПДВ
 Купити