Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Монографія

Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2019. – 350 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/?page_id=3625&mid=310

ISBN 978-966-02-8894-2 (електронне видання)


У монографії представлені результати досліджень щодо розвитку внутрішнього ринку України в умовах зміни попиту на світових товарних ринках, регіоналізації та поширення протекціонізму у світовій торгівлі. Обгрунтовано рекомендації щодо розвитку внутрішнього ринку України з акцентом на розвиток ринку споживчих товарів, енергоресурсів, металопродукції, сільськогосподарських товарів.
Монографія може бути корисною для науковців, працівників державних органів управління,
викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів. Купити