Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання
Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Монографія

Супрун Н. А., Клішова О. В.

-

-


том двотомної монографії «Теорія розвитку економічних систем Всеволода Голубничого» є першим в історії української економічної науки дослідженням унікальної наукової спадщини видатного українського вченого-економіста, політичного та громадського діяча української діаспори США В.С. Голубничого.

На основі вивчення неопублікованих праць та матеріалів архіву Голубничого, що зберігається в Університеті Альберти (Канада), авторами проаналізовано та представлено науковий доробок вченого в галузі методології економічних досліджень, теорії економічного розвитку, українознавства, вітчизняної економічної історії та історії економічних вчень. Найістотнішим внеском вченого у розвиток світової економічної науки стало розроблення методологічного інструментарію порівняльного аналізу економічних систем та концептуальних засад економічної компаративістики, фундатором якої він по праву вважається. В монографії репрезентовано запропонований вченим алгоритм застосування методології компаративного, інституціонального та маржинального аналізу для дослідження природи та визначення закономірностей становлення й обґрунтування прогнозних сценаріїв розвитку різних типів економічних систем.

  Купити